fbinstain
eu

Frima

Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10,
61-719 Poznań

informuje o zrealizowaniu projektu pn.

Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologi i kreacyjnych

Celem projektu jest rozwój potencjału Collegium Da Vinci doświadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych, w wyniku których utworzona zostanie infrastruktura na cele związane z projektem, zakup wyposażenia specjalistycznego, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup wyposażenia meblowego.

Całkowita wartość projektu – 25 398 651,30 zł

Kwota dofinansowania z UE – 17 381 913,50 zł